Aktuality

Co se právě děje v MAP

Publikováno

Spolupráce MŠ Vrbice s rodiči

Ve středu 12. 06. 2024 se děti s rodiči sešli v muzeu obce Vrbice. Pan správce muzea je provedl muzeem, ukázal, jak dříve lidé žili, jaké používali nástroje, nářadí, všechno museli d...

Zjistit více
Publikováno

Den s hasiči z Vrbice

V úterý 7. 5. naši MŠ navštívili místní dobrovolní hasiči. Během dopoledne dva z dobrovolných hasičů přišli do školy a předvedli se dětem v hasičském oblečení. S dětmi si po...

Zjistit více
Publikováno

Polybus přijel za námi!

O čem je Polybus už jsme informovali mnohokrát. Více informací o něm můžete také najít na jejich stránkách polybus.luzanky.cz. Jak ale akce ve skutečnosti vypadala na našich školách na...

Zjistit více
Publikováno

Do školy s radostí

V úterý 23.4. 2024 jsme se skupinou předškolních dětí, které mají od září nastoupit do místní ZŠ,  přešli z MŠ do první třídy ZŠ Vrbice. Na první vyučovací blok jsme měli do...

Zjistit více
Publikováno

POLYBUS přijede opět za námi

14. a 15. 5. 2025 Kouzelné auto, které ve svém nitru ukrývá spoustu pomůcek. Díky nim dokáže vytvořit miniučebny pro technické vzdělávání v exteriérech vaší školy. Najdete tu t...

Zjistit více
Publikováno

Druhé jednání PS Manažeři

Druhé jednání PS Manažeři proběhlo v Ekocentru Trkmanka ve středu 3.4.2024. Hlavními projednávanými tématy byla péče o nadané děti v školách našeho regionu, k níž vystoupila se ...

Zjistit více
Publikováno

Workshopy pro pedagogy ZŠ

"Jak se chovat bezpečně nejen ve finančním světě" To je název workshopu, který nachystala nadace České spořitelny pro všechny pedagogy základních škol. Konat se budou v Praze i v Br...

Zjistit více
Publikováno

Malé projekty spolupráce

Školy mohou přihlašovat své akce, zaměřené na spolupráci s rodiči, nebo  NNO, spolky a obcemi nebo na přechod dětí z malé do velké školy a získat pro jejich realizaci finanční podpo...

Zjistit více
Publikováno

Představení MAP IV

S hrdostí vám představujeme už čtvrté pokračování projektu MAP - tentokrát s číslem 4! Doba realizace – 1.12.2023 až 31.12.2025 (25 měsíců) • Alokace – 7 899 955,- Kč • P...

Zjistit více
Publikováno

Co se u nás aktuálně děje

Co se aktuálně děje? 8. listopadu 2023 proběhlo každoměsíční setkání členů Realizačního týmu, na kterém byla předložena závěrečná evaluační zpráva, vyhodnocení RAP 2023...

Zjistit více
Publikováno

V návaznosti na seminář pro pedagogy 1. stupně zveme pedagogy 2. stupně na seminář k metodě ABAKU. Cílem je zajištění návaznosti na práci pedagogů ve výuce matematiky na 1. stupni ...

Zjistit více
Publikováno

Co je nového v MAP III

Během března a začátkem dubna členky RT připravily finální znění dokumentů Vize a Návrh Priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče po ukončení konzultačního procesu. Oba...

Zjistit více
Publikováno

Únorové jednání členů RT

7.2.2023 – EKC Trkmanka * členky diskutovaly možnosti podání žádosti o dotaci z JMK, např. v oblasti EVVO nebo případné rozšíření projektu Nástěnka * věnovaly se konkrétním ev...

Zjistit více
Publikováno

Lednové jednání členů RT

10.1.2023 se konalo ve Velkých Pavlovicích další jednání členek realizačního týmu. * členky schválily finální verzi „Plán a Harmonogram evaluace“ * odsouhlasily „Návrh priorit ...

Zjistit více
Publikováno

MAP III 1. června 2022 zahájen

Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022918, navázal na právě ukončenou, čtyřletou realizaci projektu MAP II. Jeho c...

Zjistit více
Publikováno

plakát MAP III

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO SO ORP HUSTOPEČE III je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podporovat spolupráci všech aktérů v území ve vzdělávání dětí ...

Zjistit více
Publikováno

NÁSTĚNKA

Připravujeme novou komunikační platformu projektu MAP, kterou tvoří web, Fcb, Instagram a YouTube kanál.   ...

Zjistit více
Publikováno

Hustopečsko pro Ukrajinu

Představujeme nový web Mikroregionu Hustopečsko https://www.ukrajinahustopece.cz aktuálně sbíráme informace o ukrajinských dětech na našem území. Víte o někom? Sdílejte jim tento...

Zjistit více
Publikováno

Odrazy – obrazy křídel

  K naší radosti se do projektu zapojilo 9 mateřských škol z regionu. Obě školky z Hustopečí, dále MŠ Kobylí, Morkůvky, Nikolčice, Starovice, Strachotín, Velké Pavlovice a Vrb...

Zjistit více
Publikováno

WORKSHOP PRO PEDAGOGY ŠKOL

7. října 2021, Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka Mikroregion Hustopečsko si dovoluje pozvat pedagogy mateřských, základních a základních uměleckých škol na workshop zaměřený na ...

Zjistit více
Publikováno

Řemeslo má zlaté dno

Na území Hustopečska je pro nás důležité podpořit řemesla a učební obory tak, aby žáci po ukončení základní školy měli povědomí o tom, co se v jejich okolí nabízí a využili da...

Zjistit více
Publikováno

Letní kempy s Mapíkem

Na konci srpna skončil poslední letní kemp, a to přímo v Hustopečích. Celkem se jich v průběhu měsíce července a srpna uskutečnilo v různých obcích regionu 27 a zúčastnilo se jich 47...

Zjistit více
Publikováno

Vizualizéry v našich školách

V novém školním roce  zpestří výuku ve školách, které projevily zájem, tato moderní pomůcka. Vizualizéry byly pořízeny z prostředků MAP a více si můžete přečíst v Hustopečský...

Zjistit více
Publikováno

Putování s MAPÍKEM

Poznávací hra regionu SO ORP Hustopeče nejen pro děti Známe dobře my i naše děti region, ve kterém žijeme? Poznání jeho zajímavých míst nabízíme prostřednictvím naší hry. Maskot...

Zjistit více
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.