Cílem workshopu k metodě ABAKU je odborné proškolení pedagogů základních škol (druhý stupeň / aprobace matematika) ve výchovně-vzdělávací praxi s didaktikou, metodikou a pomůckami ABAKU a následná spolupráce na přesném stanovení výchovně-vzdělávacího rámce, ve kterém je vhodné pomůcku využívat ve smyslu vyhodnocení a předložení konečného doporučujícího didakticko-metodického volně dostupného manuálu. Konečným cílem aplikace metody ABAKU je podpora osvojení si základů aritmetiky, rychlý, trvalý a funkční rozvoj obecných počtářských znalostí a dovedností- sčítání, odčítání, násobení a dělení, znalost druhých a třetích mocnin-a to do výše dvoj a víceciferných čísel. Přínosem je také zkrácení nutné doby pro výchovně-vzdělávací práce v oblasti aritmetiky ve smyslu potvrzení průměrného pochopení vyučované látky pro daný věk. Významným atributem je na rozdíl od jiných, standardně používaných metod motivační, zábavná forma výuky.

Termín: středa 17.1.2024 ve 14.00 hodin
Místo: Základní škola Komenského v Hustopečích (učebna přírodopisu v 1. patře, vchod z hlavní ulice)
Pomůcky Vám poskytne lektor, Mgr. Vladimír Tesař, případně si přineste pomůcky, které obdrželi kolegové z Vaší školy v rámci workshopu pro I. stupeň základních škol.

Pozvánka ABAKU