Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022918, navázal na právě ukončenou, čtyřletou realizaci projektu MAP II. Jeho cílem je především dále podporovat spolupráci všech dotčených aktérů v území ve vzdělávání, informování a plánování aktivit pro společná řešení místních problémů a tím zlepšit kvalitu a inkluzivitu vzdělávání v MŠ a ZŠ. Hlavními aktivitami projektu jsou rozvoj a aktualizace MAP a jeho částí, a také evaluace procesu místního akčního plánování. Současně bude zaměřen na plánování  a přípravu implementačních aktivit v dalším období.

Sledujte nadále naši webovou stránku i novou informační platformu NÁSTĚNKA.