Zveme vás na webináře pro rodiče s Mgr. Lucií Pavlicovou – speciální pedagog, logoped, surdoped.

Lucie Pavlicová připravuje webináře pro rodiče dětí, jež se potýkají s problémy v oblasti řeči, a webináře pro pedagogické pracovníky MŠ.

Součástí webinářů jsou praktické tipy, rady, informace a videoukázky.

Webináře jsou na sebe navazující a určené jsou ideálně pro jednu skupinu účastníků.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI JE U KONCE – KAPACITA JE ZAPLNĚNA.

VÁŽNÍ ZÁJEMCI, PROSÍM, VOLEJTE 724520122 (Dominika Pudilová) 

Webináře se budou konat na platformě GOOGLE MEET. Pozvánka na akci bude zaslána s předstihem.

TERMÍNY

Pro rodiče

Datum Čas Webinář
13.1. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  1
27.1. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  2
10.2 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  3
24.2. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  4
10.3. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  5
24.3. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  6
7.4. 2022 17:00-19:00 LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ  7

 

PRO RODIČE: LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Anotace jednotlivých webinářů:

 1. Webinář: Vývoj řeči v kontextu celkového psychomotorického vývoje dítěte
  První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností jejich dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte).
 2. Webinář: Dechová cvičení a motorika mluvidel (posilování jazyka a oromotorického svalstva)
  Druhý webinář s logopedickou tématikou věnovaný rodičům se dále věnuje oblastem, jež ovlivňují vývoj řeči již od útlého věku. Posluchači dostanou nejrůznější tipy pro rozvoj dílčích schopností a dovedností, jež úzce souvisí s rozvojem řeči. Prostřednictvím videoukázek nahlédnou blíže do problematiky vývoje řeči jejich dětí.
 3. Webinář: LEGOhrátky a fixace hlásek N, D, T, L
  Náplní dalšího ze série webinářů věnujících se oblasti logopedie u dětí předškolního věku je seznámení posluchačů s vývojem artikulace. Zúčastnění se dozví, jak spolu výslovnost jednotlivých hlásek souvisí a které hlásky se vzájemně ovlivňují. V praktické části webináře si lektorka klade za cíl poskytnout rodičům jednoduché tipy s využitím pomůcek (hraček), jež mají běžně dostupné doma. Tento webinář bude věnován mj. fixaci a automatizaci hlásek s horním postavením jazyka (N,D,T,L) do běžné řeči s využitím LEGA. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 4. Webinář: Zaměřeno na hlásky Č, Š, Ž
  I tentokrát bude webinář věnován oblastem, které jsou důležité pro rozvoj řeči dětí. Součástí webináře jsou tipy, rady a ukázky, jak je možné propojit rozvoj řeči s rozvojem dílčích oblastí psychomotorického vývoje dítěte, díky čemuž se logopedická péče stává efektivní. V tomto díle se rovněž posluchači dozví, v jakých rezortech logoped působí a jaké jsou kompetence jednotlivých pracovníků v oblasti logopedie. Praktická část je věnována rozvoji výslovnosti tupých sykavek (Č,Š,Ž) s využitím kartiček a doporučených publikací. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 5. Webinář: Zaměřeno na hlásky C,S,Z
  V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat dílčími oblastmi psychomotorického vývoje. Posluchači se rovněž dozví informace o jednotlivých typech narušené komunikační schopnosti. Praktická část je tentokrát věnována rozvoji výslovnosti ostrých sykavek (C,S,Z) s využitím pexesa. Na své si však přijdou i posluchači, kteří u svých dětí řeší obtíže s výslovností jiných hlásek. Cvičení a tipy lze aplikovat při trénování všech hlásek ČJ.
 6. Webinář: Zaměřeno na hlásky R, Ř
  V dalším z podpůrných webinářů věnujícím se rozvoji řeči u dětí se lektorka bude zabývat vibrantamiV praktických ukázkách mohou posluchači shlédnout tipy pro fixaci a automatizace hlásek R a Ř. Tentokrát nám v práci pomůžou tiskátka. Činnosti, jež jsou zaměřeny na rozvoj řečových schopností a na celkový psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku, lze aplikovat u rozvoje výslovnosti všech hlásek ČJ.
 7. Webinář: Zaměřeno na kombinaci sykavek CSZ a ČŠŽ
  Poslední z webinářů věnovaný rodičům dětí s obtížemi v oblasti komunikace, ale i těm, kteří chtějí obtížím v této oblasti u dětí předcházet, se zabývá diferenciací sykavek. Posluchači získají tipy, jak prostřednictvím her a činností naučit dítě rozlišovat sykavky (CSZ, ČŠŽ) a správně vyslovovat slova s kombinací těchto hlásek.