Nástěnka

Projekt Nástěnka

Připravujeme novou komunikační platformu projektu MAP, kterou tvoří web, Fcb, Instagram a YouTube kanál.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.