Co se aktuálně děje?

  • 8. listopadu 2023 proběhlo každoměsíční setkání členů Realizačního týmu, na kterém byla předložena závěrečná evaluační zpráva, vyhodnocení RAP 2023, plánovalo se závěrečné setkání pracovních skupin a další aktivity

  • 22. listopadu 2023 proběhne závěrečné setkání členů Pracovních skupin v rámci projektu MAP III

  • 29. listopadu 2023 proběhne na EKC Trkmanka závěreční setkání členů Řídícího výboru v rámci projektu MAP III