Datum – 20. 5. 2024
ONLINE

Lektorka, paní Bednářová, se bude zabývat mimo jiné tím, jak poskytnout dětem zpětnou vazbu a zvýšit tak šance na posílení oslabených dovedností.

Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na příčiny školního neprospěchu s důrazem na specifické poruchy učení. Nejde o konstatování problému, ale hledání řešení, včasné zahájení péče, posilování oslabených schopností a dovedností.Cílem není snažit se o predikci poruch učení v oblasti čtení, psaní, počítání. Cílem je si pozvolnějšího vyzrávání či oslabení některých schopností a dovedností všimnout již v předškolním nebo v mladším školním věku a poskytnout dítěti dostatek podnětů vedoucích k posílení oslabených funkcí.  Přestože se může jevit, že problematika specifických poruch učení se týká pouze základní školy a dalšího vzdělávání, není tomu tak. Aby učitel mateřské školy rizika specifických porucha učení rozpoznal a mohl začít s oslabením pracovat, potřebuje základní znalost problematiky.