Metoda ABAKU do škol

Jak jsme Vás již informovali, připravujeme realizaci projektu MAP IV. Pro školy plánujeme různé typy implementačních aktivit, které budou vycházet z Ročních akčních plánů 2024 a 2025, jejichž prvotní verzi jste již mailem obdrželi. ti, kteří se zúčastnili setkání 20.6.2023 mají i informace podrobnější.

Jednou z plánovaných aktivit je zavedení nové metody výuky početních schopností u dětí a žáků, která bezprostředně zvyšuje jejich pozornost a zaujetí. Uplatňuje se především ve výuce aritmetiky na 1. stupni ZŠ a v posledních třídách MŠ. Usnadňuje práci učitelům algebry na 2. stupni ZŠ: ABAKU – metoda, která naučí děti počítat

V České republice existuje standardizovanými metodami (OECD) prokázaný trend zhoršování dosahovaných výsledků v matematice a to jak u žáků základních škol, tak u studentů škol středních. Implementací Projektu „ABAKU ve školních lavicích“ nabízíme aktivní ovlivňování tohoto trendu jednoznačně pozitivním směrem.

Více informací na webu: https://abaku.cz

Pro zájemce z našich škol budeme 14. září 2023 odpoledne pořádat čtyřhodinový bezplatný vstupní seminář, jehož účastníci si odnesou, kromě nových informací a zajímavých podnětů, Metodickou příručku pro začlenění metody do vyučovacích hodin matematiky.

Zapojené školy budou mít možnost získat licenci pro školní webovou aplikaci ABAKU LAB, soubor pomůcek pro výuku (jsou baleny po 15 kusech v sadách a jsou přenosné), přístup k mentoringu a právo účasti na navazujících seminářích k prohloubení dovedností.

V závislosti na rozpočtu projektu MAP se budeme snažit aktivním školám náklady spojené se zavedením této metody uhradit. Plánujeme i matematické soutěže, odměny pro vítěze apod.

Ukažme dětem ABAKU. Nebude trvat dlouho a budeme překvapeni. Děti si s čísly hrají, skládají příklady z čísel kolem sebe. Může se jednat o registrační značky aut, či o telefonní číslo nebo datum v kalendáři.

Pozvánky na seminář, se všemi potřebnými informacemi, budeme do škol rozesílat v přípravném týdnu koncem srpna 2023. Na první seminář bude zván z každé školy 1 učitel 1. stupně.

Podívejte se například na ZŠ a MŠ v Sudici, kde už ABAKU používají: Sudice

Zdroj náhledového obrázku: deskovehry.com