ABAKU je garantovanou učební metodou, prokazatelně v krátkém čase zlepšující obecné počtářské schopnosti. Prokazatelnost této funkce byla potvrzena odbornou pedagogickou veřejností. Velkou předností této formy vzdělávání je to, že objekty vzdělávacího procesu se proto ve velmi krátkém čase zbavují předsudků a obav z počtů a matematiky. Podle dosavadních výsledků, práce s touto pomůckou zlepšuje ve smyslu kvality i kvantity i času obecné počtářské schopnosti (obor aritmetika) oproti klasickým způsobům výuky . Při používání této metody dochází v krátkém časovém horizontu k rychlému osvojení obecných počtářských schopností a zároveň k upevnění a posílení těchto nově nabytých schopností. Principem je ovšem osvojování a fixace a zapamatování, jež se používáním prohlubují stabilně v čase s tím, že cílem je v tomto případě osvojit si automatické aritmetické (počtářské schopnosti), což znamená, že další automatické samovzdělávání v tomto smyslu bude pokračovat bez ohledu na to, zda žák tuto pomůcku nadále využívá či nevyužívá.  Jde tedy o spuštění programové změny ve vnímání problematiky aritmetiky.

 

Termín: 15.2.2024 od 13.00 hodin

Místo: Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, červená třída

Pozvánka ABAKU MŠ (1)