Zahajujeme konzultační proces k aktualizaci Analytické části MAP IV, určený zapojeným i nezapojeným školám, zřizovatelům škol, obcím, které školy nezřizují, NNO, spolkům, rodičům a široké veřejnosti Mikroregionu Hustopečsko. Své podněty a připomínky můžete zasílat analytičce projektu Ing. Evě Bohutínské na adresu bohutinska@maphustopecsko.cz v termínu do 30.4.2024.

Dokumenty