V návaznosti na seminář pro pedagogy 1. stupně zveme pedagogy 2. stupně na seminář k metodě
ABAKU. Cílem je zajištění návaznosti na práci pedagogů ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ.

Z každé školy se mohou zúčastnit až tři pedagogové. Bližší informace o této metodě najdete
zde: ABAKU

Kdy: čtvrtek 21. září 2023 od 13:00 do 17:00 hod.
Kde: Hustopeče, ZŠ Komenského, učebna přírodopisu v 1. patře hlavní budovy (vchod z ulice Komenského)

Seminář je hrazený z projektu MAP a koná se v rámci rozšířeného jednání PS matematická
gramotnost. Účastníci si odnesou, kromě nových informací a zajímavých podnětů, Metodickou
příručku pro začlenění metody do vyučovacích hodin matematiky.

Zapojené školy budou mít možnost získat licenci pro školní webovou aplikaci ABAKU LAB, soubor
pomůcek pro výuku (jsou baleny po 15 kusech v sadách a jsou přenosné), přístup k mentoringu a
právo účasti učitelů 1. i 2. stupně na navazujících seminářích k prohloubení dovedností.

Přihlášku pošlete na bauerova@maphustopecsko.cz do čtvrtku 14. září 2023