Manažerka projektu se zúčastnila 5. informačního setkání realizátorů MAP a KAP Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo on-line 27.března  2023 od 12.30 do 14.30 hod. Programem setkání byly Informace z projektu P-AP a IPs Kurikulum, připravovaný projekt IDZ – informace z KAP JMK, dále informace k jednotnému modelu akčního plánování a revizi ŠVP.