Druhé jednání PS Manažeři proběhlo v Ekocentru Trkmanka ve středu 3.4.2024.

Hlavními projednávanými tématy byla péče o nadané děti v školách našeho regionu, k níž vystoupila se zdařilou prezentací z praxe Mgr. H. Forejtníková ze ZŠ Komenského Hustopeče. Dalšími tématy byly umělá inteligence (AI) a naši pedagogové, spolupráce s MAS Hustopečsko a potřeby kariérového poradenství (požadavky směrem k IDZ).

Připomenuty byly informační platformy MAP IV, zejména web maphustopecsko.cz. Byli seznámeni se zahájením konzultačního procesu k analytické části MAP a byla jim připomenuta i plánovaná aktualizace Strategického rámce MAP. Dále byli vyzváni, aby se do příštího jednání zaměřilo na vyhodnocení plnění výstupů z analýzy potřeb školy do roku 2023 a začali připravovat seznam nových potřeb.