Dne 30.8.2022 proběhlo ustavující jednání členů ŘV v EKc ve Velkých Pavlovicích. Byl zvolen předseda a místopředseda a dále byly schváleny všechny povinné dokumenty ŘV.

Před jednáním ŘV se sešli členové Realizačního týmu, kteří projednali strategii spolupráce s knihovnami PS ČG.

Stanovili některé body programu pro jednání všech PS a setkání s řediteli škol, které proběhne 15.9.2022.

Dále projednali možnosti užší spolupráce s KAP JMK.

Představení MAP III – 30.8.2022