Co konkrétně přináší program žákům vaší školy?
– komplexní program pro rozvoj podnikavosti, který zasáhne všechny děti (nikoliv jen několik nejšikovnějších)
– kompletní přípravu pro pedagogy, a to jak pro prezenční, tak distanční výuku
– osvojení si smysluplných digitálních nástrojů do výuky
– bezproblémovou realizaci projektové výuky
– množství drobných rychlých úkolů pro rozvoj kreativity a divergentního myšlení u dětí (ale i u pedagogického sboru)
– snadné a okamžitě využitelné aktivity pro rozvoj podnikavosti
– atraktivní materiály a aktivity, které žáky baví

Místo: třídy vašich škol
Jarní termíny a témata:
22. 2. 2024 – Od fotky z mobilu po fake news, Klamy reklamy
26. 3. 2024 – Kverulant na procházce, Od fotky z mobilu po fake news
16. 5. 2024 – Přemýšlej o sobě, Od nápadu k prototypu

Další termíny a témata zveřejníme v září 2024.
Podrobnější informace najdete na odkaze: www.prototypci.cz

Pozvánka Prototýpci 2024

A jak to skutečně vypadalo?

Do 5.A dorazila Pavla Šarmanová s programem Klamy reklamy. Z dětí se stali reklamní agenti, vymysleli vlastní reklamy, od designu, propagaci až po cílovou skupinu uživatelů. Vše bylo propojeno se sociálními sítěmi. Podívejte se: