10.1.2023 se konalo ve Velkých Pavlovicích další jednání členek realizačního týmu.

* členky schválily finální verzi „Plán a Harmonogram evaluace“

* odsouhlasily „Návrh priorit rozvoje vzdělávání“

* byly předloženy aktualizované dokumenty, které budou zaslány členům ŘV ke schválení per rollam