V zimních měsících členky RT jednaly o projektu Nástěnka, byla schválena finální verze „Plán a harmonogram evaluace“, diskutoval se rozšířený návrh SWOT analýzy u analytické části dokumentace MAP a byl odsouhlasen „Návrh priorit rozvoje vzdělávání“.

Formou per rollam byly schváleny aktualizované základní dokumenty MAP.

Členky také probíraly možnost podání dotace z JMK z programu pro poskytování dotací v oblasti EVVO pro rok 2023.