Zahajujeme proces připomínkování strategického rámce MAP do roku 2025.

Připomínky lze podávat do 10. 5. 2024 na mail bohutinska@maphustopecsko.cz

Všechny podklady jsou k dispozici k nahlédnutí na stránce Dokumenty v sekci Dokumenty k aktualizaci strategické části MAP IV.