Dne 5.12. 2022 proběhlo další z pravidelných setkání členů RT.

Proběhla diskuse ohledně projektu Nástěnka s koordinátorkou Veronikou Novákovou.

Evaluátorka Pavla Novotná předložila návrh dokumentu Plán a Harmonogram evaluace.

Dále se diskutoval rozšířený návrh SWOT analýzy u analytické části dokumentace MAP, který zpracovala Michaela Hradilová.

Vedoucí PS – ČG, MG a RP Blanka Nešporová seznámila přítomné s průběhem rozšířeného setkání PS.

Od 1.1.2023 bude změna na pozici administrativního asistenta projektu.