Kontakty

Dukelské nám. 2/2,
Hustopeče 693 01
+420 603 870 879

Kontaktní osoby

Manažer projektu

Bc. Veronika Holečková
+420 603 870 879
manazer@maphustopecsko.cz

Administrativní asistent

Bauerová Eva, DiS.
+420 774 240 425
bauerova@maphustopecsko.cz

Finanční manažerka

Ludmila Horáková
+420 777 653 514
horakova@maphustopecsko.cz

Mzdová účetní

Hana Kapustová
+420 702 279 679
kapustova@maphustopecsko.cz

Vedoucí pracovních skupin

Mgr. Blanka Nešporová
+420 724 190 558
nesporova@maphustopecsko.cz

Analytička

Ing. Eva Bohutínská, Dis.
+420 724 963 645
bohutinska@maphustopecsko.cz

Odborný konzultant a vedoucí PS

PaedDr. Michaela Hradilová
+420 773 595 989
hradilova@maphustopecsko.cz

Evaluátor

Bc. Pavla Novotná
+420 608 267 237
novotna@maphustopecsko.cz

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.