Kontakty

Dukelské nám. 2/2,
Hustopeče 693 01
+420 774 113 357

Kontaktní osoby

Manažer projektu

Bc. Veronika Holečková
+420 603 870 879
manazer@maphustopecsko.cz

Projektová manažerka

Mgr. Radka Raflová
+420 720 052 682
raflova@maphustopecsko.cz

Projektová manažerka

Bauerová Eva, DiS.
+420 774 240 425
bauerova@maphustopecsko.cz

Finanční manažerka

Iva Horáková
+420 777 653 514
horakova@maphustopecsko.cz

Mzdová účetní

Hana Kapustová
+420 702 279 679
kapustova@maphustopecsko.cz

Odborný konzultant

PaedDr. Michaela Hradilová
+420 773 595 989
hradilova@maphustopecsko.cz

Vedoucí pracovních skupin

Mgr. Dominika Pudilová
+420 724 520 122
pudilova@maphustopecsko.cz

Vedoucí pracovních skupin

Bc. Zita Dvořáková MSc.
+420 777 736 411
dvorakova@maphustopecsko.cz

Analytička

Ing. Eva Bohutínská, Dis.
+420 724 963 645
bohutinska@maphustopecsko.cz

Facilitátor

PaedDr. Michaela Hradilová
+420 773 595 989
hradilova@maphustopecsko.cz

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.