Začleňování ukrajinských dětí do vzdělávání v ČR. Ministr školství Petr Gazdík do datových schránek škol rozeslal dopis, ve kterém ředitelky a ředitele informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů. Podrobné Informace k této problematice najdete na těchto odkazech:


MŠMT také spustilo web https://www.edu.cz/ukrajina/, jehož je také sekce FAQ, kde školy naleznou otázky a odpovědi na konkrétní případy. Spuštěny byly také telefonické a e-mailové linky, na které se mohou školy k problematice ukrajinského konfliktu a jeho dopadů obracet.