Dne 15. 4. 2021 byla MAP Hustopečsko vyhlášená celoroční soutěžní přehlídka amatérských fotografů z regionu ORP Hustopeče na téma „Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště“

Soutěž probíhá v období od 15. 4. 2021 s prodloužením do 28. 2. 2022.

 Fotografie budou rozděleny na období:

  1. jaro,
  2. léto
  3. podzim
  4. zima

 

Soutěžit můžete v kategoriích:

  • děti do 15 let,
  • mládež 16 – 21 let,
  • dospělí nad 21 let.

Co získáte: V každé kategorii budou vyhodnoceni tři nejlepší – získají diplom a zajímavé věcné ceny, ostatní účastníci obdrží pamětní list.

Za každé období může soutěžící poslat 1 – 5 fotografií formátu 15 x 21, současně zaslat snímek i elektronicky v nezmenšené podobě –  info@ekocentrum-trkmanka.com  

Povinné údaje k soutěžním fotografiím:

  1. Název fotografie
  2. Jméno a příjmení autora, věk autora, adresa bydliště, telefon

V souladu se zásadami GDPR požadujeme u dětí a mládeže do 18 let písemný souhlas rodičů se zveřejněním fotografií.

Zaslané fotografie vyhlašovatel nevrací a účastník souhlasí s budoucím využitím na: zveřejnění výsledků soutěže na webu MAP Hustopečsko a Ekocentrum Trkmanka, v regionálním tisku a televizi, využití na tvorbu výukových programů, pamětních listů, diplomů a další propagace regionu.

Výstava fotografií bude realizována na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích; termín konání bude včas zveřejněn.

Veškeré informace k soutěži najdete na www.maphustopecsko.cz  a www.ekocentrum-trkmanka.com.

Více informací: Bc. Zita Dvořáková, MSc, Ekocentrum Trkmanka +420 777 736 411- info@ekocentrum-trkmanka.com