V úterý 23.4. 2024 jsme se skupinou předškolních dětí, které mají od září nastoupit do místní ZŠ,  přešli z MŠ do první třídy ZŠ Vrbice. Na první vyučovací blok jsme měli domluvený interaktivní program pro děti pod vedením třídní paní učitelky Petráskové. Nejprve se s ní děti seznámily, představily se a prohlédly si prostory školy. Pak ve třídě předvedli žáci první třídy jak umí číst a počítat. Spolu s dětmi ze školky plnili zašifrovaný úkol. Na koberci si všechny děti společně zahrály „živé pexeso“. Jako symbol kamarádství si děti ze školky a žáci vyměnili náramky z korálků. Po svačince se děti i žáci převlékli na pobyt venku a sběr odpadků. Pročistili jsme nejbližší okolí školy a společně jsme šli na sběrný dvůr. Tam nás provedla paní Rymešová, ukázala dětem, jak se odpad třídí, lisuje a chystá k recyklaci. Exkurze se vztahovala ke Dni Země, proto děti dostaly magnetky na upomínku. Společně jsme se přemístili do MŠ na oběd. Žáci se pak vrátili do školy a děti z MŠ měly po obědě odpolední klid. V té době si děti mohly v klidu prohlížet zakoupené knihy a encyklopedie k této příležitosti. Po chvíli odpočinku jsme se zase vypravili do školní budovy, tentokrát do školní družiny. Tam si děti hrály s žáky, kteří navštěvují družinu. Žáci dětem předváděli různé hry a stavebnice a připravili pro ně dokonce divadelní představení s loutkami. Na rozloučenou děti i žáci dostali sladké občerstvení a s předškoláky jsme se vrátili do MŠ.

Fotogalerie