Práce s knihou s využitím pracovních listů

29. března 2022, Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

 

Mikroregion Hustopečsko si dovoluje pozvat pedagogy základních škol na workshop

se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Autorka populárních dětských knih má bohaté zkušenosti. Vyučovala knihovníky i studenty Pedagogické fakulty v Praze, spolupracuje se Vzdělávacím centrem Středočeského kraje, lektoruje workshopy pro děti a žáky, pedagogy, knihovníky i širokou veřejnost.

 

Program:

15:30    Registrace účastníků, zahájení akce

             Práce s knihou s využitím pracovních listů

17:15    Hodnocení akce, možnost nákupu knih, autogramiáda

17:30    Ukončení workshopu

 

Přihlášky:

Posílejte na mail: hradilova@maphustopecsko.cz v termínu do úterý 1. 3. 2022 do 12:00 hod.

 

Do předmětu zprávy napište: Přihláška workshop 29.3.2022_název školy

Do textu pro osvědčení o účasti: jméno, příjmení, datum narození

Pro komunikaci: do textu uveďte mailovou adresu

 

Těšíme se na vaši účast. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

PaedDr. Michaela Hradilová

odborný konzultant a vedoucí PS Projektová kancelář

tel.: +420 773 595 989

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.