Závěrečné setkání členů Řídícího výboru v rámci projektu MAP III se uskutečnilo 29. 11. 2023 na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

V rámci tohoto setkání se členové dozvěděli jaké jsou výsledky a hodnocení projektu MAP III z řad členů výboru, ale také z řad zapojených škol a jiných organizací, které se na projektu jakkoliv podíleli. Na programu dne bylo také schválení dokumentů, například závěrečná evaluační zpráva, vyhodnocení RAP 2023, strategický rámec MAP do roku 2025 a další.