Výstava dětských výtvarných prací k environmentálnímu a výtvarnému projektu,

jehož výsledkem bylo zapojení dětí inspirované projektem a fotografiemi na dané téma.