Aktivita proběhla formou čtyř seminářů s pedagogy,

a to v termínech září 2023 a leden a únor 2024. Zářijová schůzka se uskutečnila jako konzultace s odborníkem v rámci pracovní skupiny matematická gramotnost v projektu MAP III.

Metodika ABAKU nabízí neotřelý a jednoduchý systém práce v matematice, metodu jak s čísly pracovat, osvojit si jednoduché početní operace a matematiku lépe pochopit, zjednodušeně, a přitom účinně ji dětem zprostředkovat. Semináře byly zaměřeny na vzdělávání pedagogů mateřských i základních škol. V září 2023 proběhlo setkání s odborníkem pro učitelky 1. stupně základních škol. O akci byl enormní zájem. Včetně členů PS se zúčastnilo 21 pedagogů. Všichni obdrželi pomůcky ABAKU, se kterými poté celou dobu prakticky pracovali a seznamovali se tak s metodikou, aktivitami a soutěžemi.

V lednu se tato skupina sešla podruhé, vyměnili si své zkušenosti a svoje poznatky nadále rozvinuli při práci na webu ABAKU, který nabízí zadávání úkolů dětem a soutěže. Navazujícího semináře 18.1.2024 se zúčastnilo 19 pedagogů z 11 ZŠ. První lednový seminář byl 17.1.2024 určen pro pedagogy 2. stupně ZŠ. Cílem bylo oslovit školy, jejichž pedagogové 1. stupně se zapojili do této aktivity, aby byla návaznost ve výuce matematiky i na 2. stupni. Zúčastnilo se jen 6 pedagogů ze 4 škol, nicméně ohlasy přítomných byly velmi pozitivní.

Únorový seminář proběhl v mateřské škole v Hustopečích 15.2.2024 a byl určen pedagogům mateřských škol. Účastnilo se 14 pedagogů z 11 MŠ, lektorem byl učitel mateřské školy, který předvedl účastnicím praktické aktivity s použitím pomůcek. Pomůcky pro výuku v MŠ byly účastnicím předvedeny a v případě zájmu si je mohou objednat přímo od lektora, jejich hrazení navrhoval z finančních prostředků škol. Seminář byl kladně hodnocen.