Soubor dokumentů k připomínkování pro aktualizaci analytické části MAP najdete na záložce Dokumenty a nové složce. Aby vám neunikly novinky, můžete si tam přečíst i zápisy z jednání Řídícího výboru, realizačního týmu a pracovních skupin.