Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty

Dokumenty MAP II – archiv

Dokumenty MAP III – archiv

Základní dokumenty k řízení projektu MAP IV

Představení MAP IV – 6.12.2023

Organizační struktura projektu MAP IV

Komunikační plán

Identifikace dotčené veřejnosti

Seznam místních lídrů

Řídící výbor – dokumenty a zápisy z jednání

Aktualizované složení ŘV MAP IV

Statut ŘV MAP IV

Jednací řád ŘV MAP IV

Zápis_ŘV 29.2.2024

 

Dokumenty k aktualizaci analytické části MAP IV 

MAP_analytická část

K připomínkování: Podklady pro aktualizaci analytické části MAP IV

Dokumenty k aktualizaci strategické části MAP IV

Roční akční plán 2023

Roční akční plán 2024

Roční akční plán 2025

Strategický rámec MAP do roku 2025

SR_tabulková část ORP Hustopeče_listopad 2023_mateřské školy_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_listopad 2023_základní školy_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_květen 2023_neformální skupiny_návaznost na cíle MAP

 

Dokumenty k aktualizaci evaluace MAP IV

Závěrečná evaluační zpráva

Vstupní evaluační zpráva

Setkání Realizačního týmu

1. Zápis RT 4.12.2023

2. Zápis RT 8.1.2024

3. Zápis RT 30.1.2024

4. Zápis RT 29.2.2024

5. Zápis RT 27.3.2024

Setkání PS Financování

Zápis z ustavujícího jednání PS F

Zápis z 2. jednání PS F

 

Setkání PS Moderní didaktické formy

Zprava_a_zapis_o_zrizeni_platformy_52602_MDF

 

Setkání PS Rovné příležitosti

Zprava_a_zapis_o_zrizeni_platformy_52602_RP

 

Setkání PS Manažeři

Zápis z ustavujícího jednání PS MAN_6.12.2023

Zápis z 2. jednání PS MAN_3.4.2024

 

Setkání PS Regionální identita a EVVO

Zápis z ustavujícího jednání PS RI a EVVO 25. 1. 2024

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.