7.2.2023 – EKC Trkmanka

* členky diskutovaly možnosti podání žádosti o dotaci z JMK, např. v oblasti EVVO nebo případné rozšíření projektu Nástěnka

* věnovaly se konkrétním evaluačním otázkám do závěrečné eval. zprávy

* v rámci aktualizace strategické části dokumentace MAP zapracovaly do Návrhu priorit rozvoje vzdělávání a Vize připomínky z jednání všech PS, a oba dokumenty upravily do finální podoby k připomínkování pro konzultační proces