15. září 2022 se koná 2. společné rozšířené jednání PS ČG,  MG  a RP s účastí ředitelů škol v Ekocentru Trkmanka.

Setkání se kromě současných aktivit pracovních skupin bude věnovat i aktualizaci strategických cílů škol a úkolů k jejich naplnění, v rámci aktualizace analytické a strategické části dokumentu MAP. Následně budou mít zájemci možnost seznámit se s fungováním aktuální části naší nové komunikační platformy NÁSTĚNKA.

Ve stejný den proběhne i úzké jednání realizačního týmu projektu zaměřené především na tvorbu podkladů pro aktualizaci analytické části dokumentu MAP.