Pracovní skupiny

Pracovní skupiny MAP II – archiv

Pracovní skupiny MAP III – archiv

Pracovní skupiny MAP IV

PS Rovné příležitosti

vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Blanka Nešporová
členka pracovní skupiny
1 Mgr. Anna Hlávková
2 Mgr. Renata Bláhová
3 Mgr. Eva Drienková
4 Mgr. Hana Forejtníková
 

 

PS Pro podporu moderních didaktických forem

vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Blanka Nešporová
členka pracovní skupiny
1 Mgr. Blanka Helešicová
2 Mgr. Ivana Machačová
3 Martina Navrátilová
4 Alena Rohrerová
 

 

PS Regionální identita a EVVO

vedoucí pracovní skupiny
Bc. Zita Dvořáková MSc
členka pracovní skupiny
1 Ing. Barbora Uvírová
2 Mgr. Lukáš Svoboda
3 Mgr. Miroslava Hlávková
4 Ing. Ivana Tesařová
 

 

PS Financování

vedoucí pracovní skupiny
PaedDr. Michaela Hradilová
členka pracovní skupiny
1 Bc. Veronika Holečková
2 Mgr. Dominika Pudilová
3 Ing. Veronika Mikulicová
4 Mgr. Miroslava Poštolková

 

PS Manažeři

vedoucí pracovní skupiny
PaedDr. Michaela Hradilová
členové pracovní skupiny
Mgr. Miroslava Fišerová MBA
Mgr. Jitka Rousová
Mgr. Ivana Machačová
Mgr. Anna Hlávková
Petra Sácká
Mgr. Blanka Nešporová
Ivana Kouřilová
Mgr. Jaroslav Vysloužil
Mgr. Ivana Brabcová
Mgr. Blana Vetýšková
Ing. Pavlína Kordiovská
doc Mgr. Martin Zvonař Ph.D.
Mgr. Blanka Helešicová
Mgr. Petr Horáček
Mgr. Ivana Lexová
Jana Kelblová
Mgr. Hana Svobodová
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Jitka Gebauerová MBA
Mgr. Roman Svobodný
Bc. Hana Pokorná
Mgr. Naděžda Šátková
Bc. Zdeňka Kadlecová
Mgr. Dana Walterová
Mgr. Michaela Kučerová
Mgr. Sylva Nováková
Mgr. Iveta Koutná
Mgr. Marcela Klatovská
Monika Florová
Martina Navrátilová
Mgr. Jaroslava Tesařová
Bc. Olga Kolářová
Mgr. Eva Drienková
Jana Kadlecová
Mgr. Renata Horáková
MgA. Zbyněk Bílek
Mgr. Miroslav Brúček

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.