Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty

Základní dokumenty

Strategický rámec MAP Hustopeče_2020_verze 4.1 k 7.9.2020

Místní akční plán vzdělávání (aktualizace květen 2020)

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL MŠ

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL_ZŠ_vyhodnocení

Seznam místních lídrů MAP Hustopečsko II

SEZNAM A HARMONOGRAM plánovaných evaluací MAP II Hustopečsko

 

Řídící výbor – dokumenty

Statut ŘV-MAP Hustopečsko

Jednací řád ŘV-MAP Hustopečsko

Plán zasedání-MAP Hustopečsko

Komunikační plán_MAP Hustopečsko

Plán zasedání ŘV – 1. aktualizace

Průběžná sebehodnotící zpráva č. 1

Zápis ŘV ustavující 26.9.2018

Zápis ŘV 14.11.2019

Zápis per rollam – Strategický rámec

Zápis per rollam MAP a Seznam a harmonogram evaluací (červen 2020)

 

Setkání realizačního týmu

1. zápis 1. 6. 2018

2. zápis 13. 6. 2018

3. zápis 30. 8. 2018

4. zápis 19. 9. 2018

5. zápis 24. 10. 2018

6. z ápis 26. 11. 2018

7. zápis 14. 12. 2018

8. zápis 14. 1. 2019

9. zápis 19. 2. 2019

10. zápis 20. 3. 2019

11. zápis 29. 4. 2019.

12. zápis 13. 5. 2019.

13. zápis 10. 6. 2019

14.zápis_26.8.2019

15.zápis_10.10.2019

16.zápis 07.11.2019

17.zápis 12.12.2019

18.zápis 15.1.2020

19 zápis 6 2 2020

20 zápis 30.4.2020

21 zápis 18.6.2020

22 zápis 3.9.2020

 

Setkání PS Projektová kancelář

Zápis z jednání -13.9.2018

Zápis z jednání – 17.10.2018

Zápis z jednání – 12.3.2019

Zápis z jednání – 17.9.2019

Zápis z jednání – 21.10.2019

Zápis z jednání – 14.11.2019

Zápis z jednání – 4.3.2020

Zápis z jednání – 27.5.2020

Zápis z jednání – 10.9.2020

 

Setkání PS Rovné příležitosti

1.Zápis z jednání PS RP_25.10.2018

2. Zápis z jednání PS RP_6.12.2018

3. Zápis z jednání PS RP_4.2.2019

4. Zápis z jednání PS RP_13.5.2019

5. Zápis z jednání PS ČG a RP_11.11.2019

6. Zápis z jednání PS RP 18.12.19

7. Zápis z jednání PS RP 10.2.20

8. Zápis z jednání PS RP 21.5.20

Setkání PS ŠOS – Školy a OSPOD spolupracují

Zápis ze setkání ŠOS 26.3.19

1. setkání ŠOS Hustopeče_23.4.19

2. setkání ŠOS Hustopeče_31.10.19

3. setkání ŠOS Hustopeče_6.2.20

 

Setkání PS Matematická gramotnost

1.Zápis z jednání PS MG_1.11.2018

2. Zápis z jednání PS MG_13.12.2018

3. Zápis z jednání PS MG_21.2.2019

4. Zápis z jednání PS MG_16.5.2019

5. Zápis z jednání PS MG_13.11.2019

6. Zápis z jednání PS MG 19.12.19

7. Zápis z jednání PS MG 12.2.20

8. Zápis z jednání PS MG 21.5.20

 

Setkání PS Čtenářská gramotnost

1.Zápis z jednání PS ČG_31.10.2018

2. Zápis z jednání PS ČG_11.12.2018

3. Zápis z jednání PS ČG_7.2.2019

4. Zápis z jednání PS ČG_15.5.2019

5. Zápis z jednání PS ČG a RP_11.11.2019

6. Zápis z jednání PS ČG 16.12.19

7. Zápis z jednání PS ČG 24.2.20

8. Zápis z jednání PS ČG 21.5.20

 

Setkání PS Regionální identita

Zápis schůzka PS RI 28. 10. 2018

Zápis schůzka PS RI 17. 12. 2018

Zápis schůzka PS RI 14. 1. 2019

Zápis schůzka PS RI 13. 5. 2019

Zápis schůzka PS RI 2. 9. 2019

Zápis schůzka PS RI 16. 12. 2019

Zápis schůzka PS RI 25.5.2020

 

Setkání PS Financování

Zápis PS Financování 14.6.2019

Zápis PS Financování 25.9.2019

Zápis PS Financování 23.10.2019

Zápis PS Financování 14.11.2019

Zápis PS Financování_30.4.2020

Zápis PS Financování-15.5.2020

 

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.