Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty

Dokumenty MAP II – archiv

 

Základní dokumenty MAP III

Jednací řád ŘV projektu MAP III

Statut ŘV projektu MAP III

Organizační struktura projektu MAP III

Komunikační plán projektu MAP III

Lídři MAP III

 

Řídící výbor – dokumenty MAP III

Aktualizované složení Řídícího výboru MAP III

Aktualizovaný seznam PS a jejich členů pro MAP III

Představení MAP III – 30.8.2022

Zápis_ŘV 30.8.2022

Strategický rámec 7.2 k 19.10.2022

Zápis_per rollam 19.10.2022

Hlasování_per rollam 19.10.2022

 

Dokumenty k aktualizaci analytické části MAP III 

Existující strategické záměry a dokumenty._AKTUALIZACE2022

Agregovaný popis potřeb škol IV_2022

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II

Stávající stav ČG,MG, DG a inkluzivity_ 2022

Průběžné vyhodnocení RAP 2022

Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče_final

SWOT_1_final

 

 

Setkání Realizačního týmu MAP III

1.zápis_RT_MAP III_23.6.2022

Zápis_jednání úzké RT_18. a 19.7.2022

Zápis_jednání úzké RT_2.8.2022

2.zápis_RT_MAP III_30.8.2022

Zápis_jednání úzké RT_15.9.2022

3.zápis_RT_MAP III_11.10.2022

4.zápis_RT_MAP III_8.11.2022

5.zápis_RT_MAP III_5.12.2022

6.zápis_RT_MAP III_10.1.2023

 

Setkání PS Financování MAP III

Zápis z jednání – PSF 23.6.2022

Zápis z jednání – PSF 22.8.2022

Zápis z jednání – PSF 11.10.2022

 

Setkání PS Rovné příležitosti MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

 

Setkání PS Matematická gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

 

Setkání PS Čtenářská gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

 

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.