Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty

Základní dokumenty

Strategický rámec MAP (aktualizováno k 16.10.2018)

Místní akční plán vzdělávání

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL MŠ

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL_ZŠ_vyhodnocení

 

Řídící výbor – dokumenty

Statut ŘV-MAP Hustopečsko

Jednací řád-MAP Hustopečsko

Plán zasedání-MAP Hustopečsko

Komunikační plán_MAP Hustopečsko

 

Setkání realizačního týmu

1. zápis 1. 6. 2018

2. zápis 13. 6. 2018

3. zápis 30. 8. 2018

4. zápis 19. 9. 2018

5. zápis 24. 10. 2018

6. z ápis 26. 11. 2018

7. zápis 14. 12. 2018

8. zápis 14. 1. 2019

9. zápis 19. 2. 2019

10. zápis 20. 3. 2019

11. zápis 29. 4. 2019.

12. zápis 13. 5. 2019.

13. zápis 10. 6. 2019

14.zápis_26.8.2019

15.zápis_10.10.2019

16.zápis 07.11.2019

 

Setkání PS Projektová kancelář

Zápis z jednání -13.9.2018

Zápis z jednání – 17.10.2018

Zápis z jednání – 12.3.2019

Zápis z jednání – 17.9.2019

Zápis z jednání – 21.10.2019

 

Setkání PS Rovné příležitosti

1.Zápis z jednání PS RP_25.10.2018

2. Zápis z jednání PS RP_6.12.2018

3. Zápis z jednání PS RP_4.2.2019

4. Zápis z jednání PS RP_13.5.2019

Setkání PS ŠOS – Školy a OSPOD spolupracují

Zápis ze setkání ŠOS 26.3.19

1. setkání ŠOS Hustopeče_23.4.19

2. setkání ŠOS Hustopeče_06.11.19

 

Setkání PS Matematická gramotnost

1.Zápis z jednání PS MG_1.11.2018

2. Zápis z jednání PS MG_13.12.2018

3. Zápis z jednání PS MG_21.2.2019

4. Zápis z jednání PS MG_16.5.2019

 

Setkání PS Čtenářská gramotnost

1.Zápis z jednání PS ČG_31.10.2018

2. Zápis z jednání PS ČG_11.12.2018

3. Zápis z jednání PS ČG_7.2.2019

4. Zápis z jednání PS ČG_15.5.2019

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.