Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty

Dokumenty MAP II – archiv

 

Základní dokumenty MAP III

Jednací řád ŘV projektu MAP III

Statut ŘV projektu MAP III

Organizační struktura projektu MAP III

Komunikační plán projektu MAP III

Lídři MAP III

Plán a harmonogram evaluace MAP III

RAP 2023

Identifikace dotčené veřejnosti

 

Řídící výbor – dokumenty MAP III

Aktualizované složení ŘV MAP III

Aktualizovaný seznam PS a jejich členů pro MAP III

Představení MAP III – 30.8.2022

Zápis_ŘV 30.8.2022

Strategický rámec 7.2 k 19.10.2022

Zápis_per rollam 19.10.2022

Hlasování_per rollam 19.10.2022

Zápis_hlasování per rollam_20.1.2023

Hlasování_per rollam_20.1.2023

Zápis_per rollam 29.3.2023

Hlasování_per rollam_29.3.2023

Zápis_ŘV_4.5.2023

Příloha_Informace o plnění MAP III – 4.5.2023

 

Dokumenty k aktualizaci analytické části MAP III 

Existující strategické záměry a dokumenty._AKTUALIZACE2022

Agregovaný popis potřeb škol IV_2022

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II

Stávající stav ČG,MG, DG a inkluzivity_ 2022

Průběžné vyhodnocení RAP 2022

Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče_final

SWOT_1_final

Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče

Swot analýza_revize

 

Dokumenty k aktualizaci strategické části MAP III

Vize v oblasti vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh cílů k jednotlivým prioritám rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Přehled návrhů investic škol a jejich soulad se SR MAP k připomínkování

Návrh cílů květen 2023 s podpisem

Návrh priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Vize v oblasti vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh cílů květen 2023 aktualizace

 

Setkání Realizačního týmu MAP III

1.zápis_RT_MAP III_23.6.2022

Zápis_jednání úzké RT_18. a 19.7.2022

Zápis_jednání úzké RT_2.8.2022

2.zápis_RT_MAP III_30.8.2022

Zápis_jednání úzké RT_15.9.2022

3.zápis_RT_MAP III_11.10.2022

4.zápis_RT_MAP III_8.11.2022

5.zápis_RT_MAP III_5.12.2022

6.zápis_RT_MAP III_10.1.2023

7.zápis_RT_MAP III_7.2.2023

8.zápis_RT_MAP III_2.3.2023

9.zápis_RT_MAP III_5.4.2023

Zápis_jednání úzké RT_27.4.2023

10.zápis_RT_MAP III_4.5.2023

Návrh cílů květen 2023 aktualizace

Zápis_jednání úzké RT_15.5.2023

 

Setkání PS Financování MAP III

Zápis z jednání – PSF 23.6.2022

Zápis z jednání – PSF 22.8.2022

Zápis z jednání – PSF 11.10.2022

Zápis z jednání – PSF 30.1.2023

Zápis z jednání – PSF 5.4.2023

Zápis z jednání – PSF 4.5.2023

 

Setkání PS Rovné příležitosti MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

 

Setkání PS Matematická gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

 

Setkání PS Čtenářská gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.