Dubnové webináře pro pedagogy

Dubnové webináře pro pedagogy

SOUTĚŽ – Obrázky z mojí obce

SOUTĚŽ – Obrázky z mojí obce

DEN PLNÝ AKTIVIT PRO DĚTI KROUŽKY, SPORT, ZÁBAVA

DEN PLNÝ AKTIVIT PRO DĚTI KROUŽKY, SPORT, ZÁBAVA

Soubory her a učebních pomůcek – možnost zapůjčení do škol

Soubory her a učebních pomůcek – možnost zapůjčení do škol

Výzvy pro školy

Výzvy pro školy

Vyhlášené výzvy pro školní rok 2020/2021

O projektu

Cílem projektu je prostřednictvím společných aktivit zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských , základních a základních uměleckých škol...

Více

Realizované akce

Přehled realizovaných akcí v rámci projektu MAP Hustopečsko v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí a žáků...

Více
Knihy pro děti Rozvoj dítěte

Aktuality

Publikováno

Moje dítě předškolákem

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny. Je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. TÉMA ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAV...

Zjistit více
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.