Metodické kabinety zajišťují odbornou záštitu při realizaci kurikulární reformy ve školách včetně odpovědí na otázky pedagogické veřejnosti k proměně vzdělávání. Motivují učitele, ředitele a širší vedení škol k rozvoji profesních kompetencí prostřednictvím pravidelného setkávání v rámci učících se skupin a dalšími podpůrnými aktivitami, například aktivitami přímé podpory nebo tvorbou metodických materiálů.