Vzhledem k současné situaci a omezení nabízíme možnost zajímavé seberealizace občanům Mikroregionu Hustopečsko

Vyhlašujeme celoroční soutěžní přehlídku amatérských fotografů z regionu ORP Hustopeče

„Rostliny a živočichové v blízkosti našeho bydliště“

Soutěž proběhne od 15. 4. 2021 do 12. 2. 2022, s dílčím rozdělením na období: I.) jaro, II.) léto a III.) podzim a zima

Soutěžit můžete v kategoriích:

děti do 15 let

mládež 16 – 21 let

dospělí nad 21 let

Leták