Výzva pro školy v mikroregionu Hustopečsko – mateřské, základní a základní umělecké.

Implementační projekt Spolupráce škol s rodiči.

 Přiveďme rodiče za dětmi do škol

Ve školním roce 2020/21 vyhlašujeme opět podporu školám v pořádání různých tematicky zaměřených akcí, jejichž cílem je vtažení rodičů do života školy nenásilnou a přirozenou cestou.

Mohou to být např. koncerty žáků ZŠ, ZuŠ pro děti z MŠ a pro rodiče, divadelní představení dětí MŠ, ZŠ, ZuŠ pro veřejnost, soutěže typu škola hledá talent, tvořivá odpoledne pro děti a rodiče, odpoledne dětských her našich rodičů a prarodičů, odpoledne s deskovými hrami a řada dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní.

Důležitá je aktivní účast rodičů na takové akci, takže její součástí by mělo být rodičovské fórum či řízená diskuze, jako vhodná forma může být uspořádán i tematický workshop. Vítána je účast odborníka z praxe, pokud to charakter akce umožní.

Finanční_vypořádání_akce-formulář

Prezenční_listina_Přiveďme rodiče za dětmi do škol

Výzva pro školy_projekt_rodiče do škol_2020-21

Žádost o příspěvek_rodiče do škol_formulář