WORKSHOP VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Mikroregion Hustopečsko si dovoluje pozvat vedoucí pracovníky základních škol (ředitele/ředitelky, zástupce/zástupkyně ředitele) na několikrát odložené přátelské setkání.

V této fázi projektu MAP musíme opět sestavit Agregovaný popis potřeb škol v území. Vycházet budeme opět z vámi vyplněných dotazníků, které jsme ale výrazně zjednodušili využitím platformy Google. Zjišťování potřeb škol a vzdělávání ředitelů je povinnou aktivitou projektu MAP, kterou musíme splnit. Věříme, že vás připravený program osloví a uvítáte i výběr lektorky, kterou již někteří z vás znají.

 

 

Pozvánka pro ředitele ZŠ – 24.09.2021. PDF

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.