Letní kempy s Mapíkem

Letní kempy s Mapíkem

Na konci srpna skončil poslední letní kemp, a to přímo v Hustopečích. Celkem se jich v průběhu měsíce července a srpna uskutečnilo v různých obcích regionu 27 a zúčastnilo se jich 472 dětí. Pětidenní příměstský tábor měly děti plně hrazený z dotace MŠMT a na každém kempu užily si velmi pestrý program. Dotaci získal RT MAP II ve spolupráci s MAS Hustopečsko.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.