AKCE JE PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠENA

Mikroregion Hustopečsko si Vás dovoluje pozvat na

WORKSHOP VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II

16. a 17. října 2020, Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

Cílová skupina: vedoucí pracovníci základních škol (ředitelé/ředitelky, zástupci/zástupkyně řed.)

Organizace: Akce je pořádána PS Projektová kancelář jako dvoudenní workshop.

Zahájení v pátek v 15:30 hod., ukončení v sobotu ve 13:30 hod.

Náklady na lektory, 1x ubytování a 3x stravování jsou hrazeny z projektu MAP II.

Cíle akce: Strategické řízení změn a vytváření příležitostí pro každého žáka.

Rizikové chování na internetu a související jevy.

Možnosti spolupráce ZŠ a neformálního vzdělávacího zařízení.

Rámcový program:

Pátek:
1. Akreditovaný vzdělávací seminář Strategické řízení školy – lektorka Ing. Renata Skýpalová Ph.D.,
rozsah 3×45 min.
2. Kulatý stůl – jak strategicky řídit školu
3. Možnost návštěvy místního vinařství – pro přihlášené zájemce za úhradu

Sobota:
1. Rizika virtuální komunikace – školitel Slavoj Raszka je lektorem celorepublikového projektu E-Bezpečí,
účastníci obdrží osvědčení. Časový rozsah 4 x 45 min. Představa o problematice je vytvářena na základě
modelových situací i skutečných kauz.
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a
osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také
věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence
rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
2. Kulatý stůl – neformální výměna zkušeností, hodnocení akce, pro zájemce možnost prohlídky Ekocentra a
představení výukových programů

Přihlášky:
Posílejte na mail: hradilova@maphustopecsko.cz v termínu do 15. 9. 2020
(Kapacita malých pokojů s vlastním sociálním zařízením je omezená, bude obsazována podle pořadí došlých přihlášek.)

Do předmětu zprávy napište: název ZŠ – přihláška workshop ZŠ

Do textu: jméno, příjmení, datum narození, mailovou adresu a uveďte, zda máte zájem o večerní návštěvu vinařství
(úhrada vlastní)

Přihlášeným zájemcům bude nejpozději týden před akcí zaslán mailem upřesněný program setkání.

PaedDr. Michaela Hradilová
odborný konzultant a vedoucí PS Projektová kancelář

 

Leták