WORKSHOP ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH PEDAGOGŮ MŠ

Mikroregion Hustopečsko si dovoluje pozvat ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol na workshop zaměřený na komunikaci se zaměstnanci a s rodiči. Workshop se koná 8. listopadu 2021 od 13:30 hod. v Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Opět pod vedení Ing. Renaty Skýpalové. Přihlášky se podávají do 2.11.2021.

Pozvánka

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.