WORKSHOP PRO PEDAGOGY ŠKOL

7. října 2021, Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka

 

Mikroregion Hustopečsko si dovoluje pozvat pedagogy mateřských, základních a základních
uměleckých škol na workshop zaměřený na komunikaci s rodiči.

Workshop povede skvělá a zkušená lektorka, Ing, Renata Skýpalová, která byla řediteli našich
základních škol, v rámci jejich workshopu, výborně hodnocená.

Kapacita workshopu je omezena na 30 účastníků.

Wokshop pro pedagogy škol

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.