Zveme Vás na webinář s Mgr. Lenkou Bínovou.

Akce se koná 13. dubna 2021 v čase od 13:30 do 17:30. 

Zájemci pište na email bauerova@maphustopecsko.cz

Pro pedagogy zapojených škol do projektu MAP II Hustopečsko je webinář zdarma. 

Časové rozložení:

 • 13.30 – 14.00
 • 14.00 – 14.50 přestávka
 • 14.50 – 16.10
 • 16.10 – 16.30 přestávka
 • 16.30 – 17.30 hod

 

Obsah akce –podrobný přehled témat výuky:

·  Webinář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.

·  Podmínky rozvoje dětské řeči – předpoklady zvládnutí dětské řeči. Sociální podmínky  rozvoje řeči, diagnostika úrovně dětského vyjadřování

·  Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti

·  Rozvoj souvislého vyjadřování

Podrobný přehled témat:

 • Předškolní aspekty prvopočátečního čtení a psaní
 • Role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí – v jazykové výchově děti získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede předškoláky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování
 • Vývojové podmínky rozvoje řeči. Sociální determinanty řečového vývoje
 • Péče o výslovnost, vývoj dětské řeči, rozvoj správné výslovnosti
 • Metodika rozvoje slovní zásoby, gramatiky a slovního vyjadřování
 • Rozvoj a prohlubování slovní zásoby
 • Řečové roviny: Morfologicko-syntaktická rovina; Foneticko-fonologická rovina; Pragmatická rovina; Sémantické rovina;
 • Účinná prevence v MŠ – konkrétní metodické postupy při rozvoji jednotlivých percepcí: rozvoj zrakové percepce – metodika rozvoje; rozvoj sluchové percepce – metodika rozvoje