Z malé do velké školy

Výzva pro školy v mikroregionu Hustopečsko – mateřské a základní školy.

Implementační projekt spolupráce škol podporující přechod dětí z „malé“ do „velké“ školy

„Z malé do velké školy“

Cílem výzvy je podpořit přechod dětí z mateřské do základní školy a přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol. Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co děti při zahájení povinné školní docházky v základní škole čeká a co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí žákům 5. tříd. A současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá.

Můžou to např. být akce jako: dny otevřených dveří nebo odpoledne praktických činností pro děti z MŠ a žáky 5. tříd (škola nanečisto), dopoledne fyzikálních a chemických pokusů, vlastivědné soutěžení, akce pro veřejnost a řada dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní.

Financni_vyporadani_z_malé_do_velke_skoly_formular

Prezenční_listina_Z malé do velké školy

Vyzva_pro_skoly_projekt_z_malé_do_velke_skoly_2020-21

Zadost_o_prispevek_z_malé_do_velke_skoly_formular

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.