Podpora aktivit spolupráce

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 7.10.2019 do 12 hodin

* prodlužuje se termín pro příjem žádostí na podporu pro malé projekty (pro všechny 3 výzvy), a to do 18. října 2019

Ve školním roce 2019/20 vyhlašujeme podporu školám v pořádání různých aktivit tematicky zaměřených na spolupráci, jejichž cílem je propojit formální a neformální vzdělávání. Více informací naleznete v příloze „Výzva“.

Seznam podpořených žádostí k prvním třem výzvám najdete zde, Úspěšným žadatelům bude zasláno rozhodnutí o dotaci.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.