Webinář pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený na otázky týkající se problematiky sociálního rozvoje dítěte v předškolním věku.

Obsah výuky – podrobný přehled témat:

 • pojem sociální učení
 • pojem protisociální učení
 • fáze socializace dítěte
 • faktory ovlivňující sociální vývoj:
  • sociokulturní podmínky
  • rodinná výchova – vztahy v rodině
  •  zdraví dítěte
  • osobnost dítěte – charakteristika
  • úroveň rozumových schopností
 • vývojové škály sociálních dovedností

 

Vzdělávací cíl:

Cílem webináře je otázka nejvhodnějšího přístupu při uspokojování emocionálních i sociálních potřeb dítěte, potřebných pro proces rozvoje sociálního učení a sociálních dovedností. Cílem semináře je rozšířit kompetence učitelů právě v této oblasti.

Forma: online, 5-ti hodinový kurz