Netradiční hodinu přírodních věd připravili studenti Gymnázia T.G.Masaryka pod vedením svých pedagogů pro žáky základních škol 10.ledna 2019. Na začátku prosince byly rozeslány pozvánky na tuto akci základním školám mikroregionu Hustopečsko. Studenti třídy 2.A se stali skvělými hostiteli, průvodci a především „vyučujícími“ žáků, kteří se hodiny přírodních věd zúčastnili. Třída žáků základní školy byla rozdělena na tři skupiny ( asi 10 žáků ve skupině),které absolvovaly výuku v laboratoři chemie, učebně fyziky a výpočetní techniky. Po 20 minutách se skupiny v učebnách vystřídaly, aby je naši studenti přesvědčili jednoduchými pokusy, že Věda není „věda“. V chemické laboratoři si studenti připravili zajímavé žákovské pokusy na téma barviva, které si žáci základních škol sami aktivně vyzkoušeli, a také atraktivní demonstrační pokusy. Studenti vysvětlili pozorované jevy pokusů, žáci obdrželi pracovní listy všech pokusů, aby si je mohli znovu vyzkoušet v hodině chemie. Naši studenti získali kompetence ve vedení výuky, dozor nad praktickou částí a vysvětlení jevů. Získali dovednosti, které byly cílem této akce. Podobně studenti vedli výuku i v dalších učebnách. Celkem se zúčastnilo téměř 90 žáků základních škol. Studenti připravili pro žáky sladké pohoštění, drobné dárky a upomínkové předměty.

Akce měla kladný ohlas jak u našich studentů, tak žáků základních škol a určitě budeme pokračovat v další spolupráci se základními školami v oblasti přírodních i humanitních věd za účelem získání zájemců o studium na naší škole, která má stoletou tradicí a její priority a činnosti vycházejí ze strategie Evropa 2020.

V lednovém čísle hustopečských listů byla informace o připravované akci a pozvánka Na akci jsme pozvali i redaktory Htv, jejichž reportáž byla zveřejněna v magazínu č.2/2019

Odkaz na video:

https://www.hustopece.cz/2019/01/prohlidku-gymnazia-ozvlastnily-netradicni-hodiny-prirodnich-ved

 

Fotogalerie a další informace jsou uvedeny na webu školy: www.gymhust.cz

RNDr. Jarmila Čeperová, projektová manažerka

 

Tato akce byla podpořena v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II“