Pracovní skupiny MAP III – archiv

Pracovní skupiny MAP III

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Blanka Nešporová
členka pracovní skupiny
1 Mgr. Anna Hlávková
2 Mgr. Renata Bláhová
3 Mgr. Eva Drienková
4 Radovana Pastrňáková
 

 

PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Blanka Nešporová
členka pracovní skupiny
1 Mgr. Blanka Helešicová
2 Mgr. Ivana Machačová
3 Mgr. Olga Reiterová
4 Mgr. Petra Appeltauerová
 

 

PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Blanka Nešporová
členka pracovní skupiny
1 Mgr. Blanka Marková, Ph.D.
2 Mgr. Dana Walterová
3 Bc. Zita Dvořáková MSc.
4 Mgr. Michaela Kučerová, Dis.
 

 

PS FINANCOVÁNÍ

vedoucí pracovní skupiny
PaedDr. Michaela Hradilová
členka pracovní skupiny
1 Bc. Veronika Holečková
2 Ing. Eva Bohutínská, Dis.
3 Mgr. Dominika Pudilová
4 Mgr. Miroslava Poštolková
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.