Podpora hustopečských škol z Programu rozvoje venkova

Výzvu vyhlásila MAS Hustopečsko. Základní škola Komenského uspěla s projektem na obnovu vnitřního vybavení za téměř 400 tisíc Kč a Mateřská škola Pastelka získala podporu na pořízení herních prvků do zahrady za 200 tisíc Kč. Obě žádosti zpracovala členka naší PS Projektová kancelář Miroslava Poštolková. Případní zájemci ze škol se na ni mohou obracet i v budoucnu: mirka.postolkova@email.cz

Můžete si prohlédnout seznam všech úspěšných žadatelů.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.