Výzva pro školy v mikroregionu Hustopečsko – mateřské, základní a základní umělecké.

Implementační projekt Spolupráce s neformálními organizacemi a obcemi

„Podpora aktivit spolupráce“

Ve školním roce 2020/21 vyhlašujeme opět podporu školám v pořádání různých aktivit tematicky zaměřených na spolupráci, jejichž cílem je propojit formální a neformální vzdělávání.

Může to být například: spolupráce s hasiči (exkurze do prostor, ukázka činnosti hasičů, den s hasiči), spolupráce s knihovnami (dílny, pasování na čtenáře, večerní čtení, ilustrátor v knihovně), spolupráce s muzei a kluby přátel historie (ukázky lidových řemesel, ručních prací a tradičních pokrmů, seznámení se životem na vesnici), spolupráce s divadlem (recitační soutěže, besedy) a řada dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní.

Financni_vyporadani_spoluprace_formular

Prezenční_listina_Podpora aktivit spolupráce

Vyzva_pro_skoly_projekt_spoluprace_2020

Zadost_o_prispevek_spoluprace_formular